Ulvøyrennet – Premiering

Premiering av konkurranseklassene foregår i Samfunnshuset like etter løpet.

Klasse 13-14 år og 15-16 år:
Full premiering

Resterende klasser:
1/3 premiering, minst 1. 2. og 3. plass blir premiert

Medalje:
– Alle som fullfører Ulvøyrennet for første gang får diplom og medalje. Andre gang og videre bare medalje.
Deles ut ved innkomstregistrering.

Ulvøymerket:
Når du har gått Ulvøyrennet 5 – 10 – 15 – 20 – 25 ganger, får du merket med pålydende år. Dette merket utleveres uten kostnad ved innkomstregistrering.

Vandrepokaler:
– Finans Service AS’ vandrepokal til beste dameløper uansett klasse
– Hadsel kommunes vandrepokal til beste herreløper, uansett klasse
– SpareBank1 Nord-Norges vandrepokal til beste herrelag (3 løpere), uansett klasse
– Steinsvik Hus AS’ vandrepokal til beste løper mellom 40 og 50 år
– Trollfjord Kraft AS’ vandrepokal til beste løpet over 50 år