Invitasjon til løpet

Home »  Invitasjon til løpet

For å få flest mulig til å komme og delta på Ulvøyløpet har vi lagd en invitasjon som kan videreformidles. Last den ned, og send ut til idrettslag og andre som kan være interesserte i å være med. Skriv den ut og heng den på oppslagstavla på jobben. Del! 🙂

Invitasjonen kan lastes ned her: (kommer)