Ulvøytrippelen

Ulvøyrennet – Løypekart 2021

I 2021 har vi endret noe på løypetraseene på grunn av lite snø. Vi vil prøve å merke løypene i marka, men dere er selv ansvarlige for å gjøre dere kjent med traseene.

I år starter vi ved campingplassen, og traseen går opp hadselåsen (ikke over Klamyra og nedom Lyngen/Paradiset). Videre korteste vei forbi Lekang, til der den korte løypa går ned over Bergsmobrua, mens langløypa går videre innover høyresida av dalen. Den andre sløyfa i Lekang-/Steilomarka utgår i år. Videre mot Herhalsen og til Melbu er traseen uendret, men vi setter mål ved vannhuset i stedet for Samfunnshuset (dette gjelder tidtakingen for de som ønsker å konkurrere - man kan selvfølgelig gå helt ned til Lundeporten eller Brekka dersom det er nok snø).

På grunn av innkortingene beskrevet, så vil den lange løypa bli litt under 15 km, mens den korte løypa blir noe mindre (vi har ikke målt denne).

De som går trimklassen må altså registrere seg ut ved campingplassen, og inn ved vannhuset (vi vil også sette opp plakat for innregistrering ved brekka).

De som vil gå på tid MÅ følge den lange løypa merka i kartet under her, og de må registrere økta si på Strava, mens trimmere kan ta den korte løypa om ønskelig.

Utskriftsvennlig versjon av løypekartet kan lastes ned her.